Onderzoek

Strix Aluco heeft vele jaren ervaring met het uitvoeren en ondersteunen van wetenschappelijk, praktijkgericht en beleidsgericht onderzoek.

Tussen mijn proefschrift (1992) en mijn actuele onderzoek zitten vele onderzoeksrapporten, vooral over onderwijs. Bij de Onderwijsraad werkte ik aan een aantal adviezen, onder meer over de relatie tussen onderwijs en onderwijsonderzoek. In 2006 ben ik die adviezen zelf in de praktijk gaan brengen, als lector beroepsonderwijs bij ROC Zadkine. De publicatie Onderzoek in het mbo geeft een mooi doorkijkje van het onderzoek binnen dit lectoraat.

Strix Aluco zet deze lijn van (ondersteuning bij) praktijkgericht onderzoek voort. Ik help opdrachtgevers om hun beleid en praktijk te expliciteren (wat dóen we precies?), de eigen praktijkkennis te verwoorden (wat weten we zelf al?), hun werk verder vorm te geven (wat kunnen we met de nieuw verzamelde inzichten?) en mogelijk ook zelf onderzoek te doen. Het gesprek daarover start bij het oriënterende contact en loopt door tot na de rapportage. Ieder doet dat vanuit zijn eigen rol, wederzijds kritisch en professioneel.