Portfolio

Strix Aluco – onderzoek & innovatie bestaat sinds 2012. Sinds 2015 combineert Niek van den Berg dit eigen bedrijf met de positie van lector bij Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool, met als thema ‘boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers’.

Recente opdrachten

•    Voor het Koning Willem I College: sinds mei 2015 lid van de Interne Geschillencommissie. De Commissie oordeelt in geschillen tussen werkgever en werknemer over de toepassing van de CAO.

•    Voor Dienst Uitvoering Onderwijs: sinds juni 2014 lid van de beoordelingscommissie die het ministerie van OCW adviseert in het kader van de subsidieregeling 'Regionaal investeringsfonds mbo' voor duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs.

•    Voor Stoas Vilentum Hogeschool: van half mei tot en met december 2014 waarnemend lector voor de organisatie en begeleiding van praktijkgericht onderzoek van collega’s, waaronder actieonderzoek om de zichtbaarheid en kwaliteit van onderzoek in het curriculum van de bacheloropleidingen te verbeteren.

•    Voor de Onderwijsraad: van maart tot november 2014 projectleider voor het advies ‘Meer innovatieve professionals.’ Het gaat om een advies op verzoek van de Regering over de benutting en versterking van het hbo, gegeven de kerntaken onderwijs, onderzoek en relatie met het beroepenveld.

•    Bij Hogeschool Rotterdam en Stoas Vilentum Hogeschool: Sinds september 2010 docent en begeleider praktijkonderzoek bij de Master Leren en Innoveren (MLI) van de HR. Vanaf september 2012 eenzelfde rol bij de MLI van Stoas Vilentum.

Eerdere opdrachten en andere werkervaring

•    Van april 2011 tot juli 2014: auditor van innovatieprojecten die via Het Platform Beroepsonderwijs HPBO subsidie ontvangen voor driejarige projecten waarin instellingen voor beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) en hun afnemend werkveld samenwerken aan vernieuwingen. In 2013 tevens onderzoeker naar de opbrengsten van de tussentijds audits. Het onderzoek hielp HPBO om de resultaten van de inspanningen van het Platform zichtbaar te maken.

•     Van 2007 tot 2013: periodiek beoordelaar/evaluator/auditor van projecten onderwijs en ondernemerschap die via Agentschap NL subsidie ontvangen. Dit hielp het Agentschap om de bewindslieden te adviseren over toekenning van middelen en om resultaten zichtbaar te maken.

•     Van januari 2006 tot september 2012: lector beroepsonderwijs bij regionaal opleidingencentrum (ROC) Zadkine.

•     Van juni 1997 tot januari 2006: wetenschappelijk stafmedewerker en beleidsadviseur bij de Onderwijsraad.

•     Van september 1994 tot juni 1997: (senior)onderzoeker bij Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt.

•     Van juni 1992 tot september 1994: wetenschappelijk onderzoeker bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en van de Universiteit Utrecht (UU).

•     Van januari 1988 tot juni 1992 assistent in opleiding bij de FSW van de EUR; proefschrift over de vormgeving van de basiseducatie voor volwassenen.

•     Van juni 1992 tot september 1994: wetenschappelijk onderzoeker bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en van de Universiteit Utrecht (UU).