Publicaties

Selectie van recente publicaties:

Berg, N. van den & Streumer, J. (2011). Doorbraakmethode in het onderwijs; innovatiegericht onderzoeken of onderzoekgericht innoveren? “de Rotterdamse methode” als casus. Rotterdam: Zadkine/Hogeschool Rotterdam.

Berg, N. van den, Boer, M., Beer, J. de, Jongh, A. de, Streumer, J. & Bijwaard, S. (2011). Onderzoek in het mbo. Het Zadkine lectoraat beroepsonderwijs als casus. Rotterdam: Zadkine.

Verdonschot, S. & Berg, N. van den (2012). Onderzoekend werken in de praktijk. Directe antwoorden en pasklare oplossingen voorbij. Opleiding en Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resources Development, jrg.25, nr.2, 44-48.

Wijnands-Pot, E. & Berg, N. van den (2012). Leren integreren; tips om formeel en informeel leren op leerafdelingen te bevorderen. O+G vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, jrg.36, nr.7, 3-6.

Berg, N. van den (2013). Doorstroom tussen groen vmbo en mbo. Onderzoek naar relevante factoren en sturingsmogelijkheden. Ede/Rotterdam: AOC Raad/Strix Aluco – onderzoek & innovatie.

Berg, N. van den (2013). Audits bij innovatieprojecten; wat laten ze zien en wat dragen ze bij? Rotterdam: Strix Aluco – onderzoek & innovatie.

Berg, N. van den (2014). Onbekend maakt onbemind. Lage doorstroom tussen groen vmbo en mbo. Profiel, jrg.23, nr.4, mei 2014, 20-22.

Berg, N. van den (2014). Sleutels voor succesvol innoveren. Innovatieprojecten in beroepsonderwijs scoren matig. Profiel, jrg.24, nr.1, februari 2015, 26-27.

Berg, N. van den (2015). Onderzoekend leren en werken. Profiel, jrg.24, nr.3, april 2015, 24-25.

Berg, N. van den (2016). Grenspraktijken. Opleiders en onderzoekers in ontwikkeling. Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.

Klik hier voor een compleet overzicht van publicaties.